Pojištění domácnosti

Na trhu se nabízí celá řada nejrůznějších variant a kombinací pojištění domácnosti a někdy může být těžké se v nabídce orientovat. Při sjednávání pojištění domácnosti je důležité vědět, na co všechno přesně se pojistka bude vztahovat a jaká rizika nebo věci pojištění chránit nebude. Na vše, co není zájemci o pojištění zcela jasné, by se měl dobře informovat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pojistným podmínkám, především výlukám z pojištění.

Pojištění domácnosti jako takové se vztahuje na vybavení domácnosti pojištěného. Někdy bývá mylně zaměňováno s pojištěním odpovědnosti. Škody, které vám vzniknou tím, že vytopíte sousedy, v základní verzi pojištění domácnosti pojištěny zpravidla nejsou. K tomu je potřeba sjednat právě doplňkové pojištění odpovědnosti. Anebo si vybrat takový balíček produktů, který kromě pojištění domácnosti v sobě zahrnuje i pojištění odpovědnosti. Takové balíčky nabízí prakticky všechny pojišťovny.

Jak si pojistit stěny a strop

Pojištěním domácnosti, jak už bylo uvedeno, se vztahuje na vybavení bytu, nepokrývá tedy škody na zdech, stropech ani podlahách. Pokud vás např. vytopí sousedi a máte sjednáno pouze pojištění domácnosti, pojišťovna vám proplatí škody vzniklé na vybavení domácnosti, např. na zničených kobercích, lustru, nábytku atp. Chcete-li, aby vám v takové situaci pojišťovna proplatila i škody vzniklé na zdech, stropech či podlahách, musíte mít sjednáno také pojištění bytu.

Pojištění rizika krádeže

Podmínky pojištění domácnosti proti krádeži vloupáním a loupeži mohou být u každé pojišťovny nastaveny jinak, ale v zásadě jsou vždy odrazem toho, jaká je pravděpodobnost, že k takové události dojde.

Proto například je pojistné za domácnost ve větších městech nebo naopak na samotě vyšší, protože je i vyšší riziko vloupání. Podobně jsou hodnoceny i domácnosti, které se nachází v lokalitách ohrožených povodněmi. Ovšem v zátopových zónách domácnost prakticky pojistit nelze.

Různé pojišťovny mají také různé požadavky na zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby. Jaké překážky musel zloděj překonat, aby se do bytu dostal, se odrazí i na výši pojistného plnění, které pojišťovna poškozenému vyplatí, případně nevyplatí vůbec. Čím lépe máte domácnost zajištěnu (bezpečnostní zámky apod.), tím vyšší náhradu škody můžete v případě krádeže vloupání očekávat.

Schovávejte si účtenky

Běžné pojištění domácnosti lze sjednat bez ocenění vybavení domácnosti znalcem a dokonce i bez prohlídky domácnosti pojišťovacím poradcem. V případě škodné události však musíte počítat s tím, že budete muset pojišťovně přesvědčivě prokázat výši vzniklé škody. Hodnotu odcizeného či zničeného běžného vybavení domácnosti doložíte nejlépe účtenkami a fakturami. Hodnota cennějších věcí, jako jsou starožitnosti, sbírky apod., se zpravidla dokládá fotografiemi a znaleckým posudkem.

Vybavení domácnosti nepodhodnocujte

Pojistka by měla být sjednána na skutečnou hodnotu celé domácnosti. Šetřit na pojistném nastavením nižší pojistné částky, než která odpovídá skutečnosti, se nevyplácí. Pokud jste si sjednali pojištění pro standardní vybavení domácnosti, nepočítejte s tím, že vám pojišťovna nahradí škodu vzniklou na nadstandardním vybavení, jako jsou starožitnosti, drahá elektronika, luxusní ložnice apod. Navíc, pokud se ukáže, že jste měli domácnost podpojištěnu, pojišťovna vám může krátit i plnění za škody vzniklé na standardním vybavením, a to poměrem podpojištění.

Z těchto důvodů je žádoucí pojistku průběžně aktualizovat tak, aby pojistná částka, kterou máte v pojistné smlouvě uvedenu, vždy odpovídala aktuální skutečné hodnotě domácnosti.

U většiny pojišťoven jsou v základním pojištění zahrnuta tato rizika:

  • krádež vloupáním, loupež
  • požár, výbuch
  • úder blesku
  • pád letadla
  • pád stromu nebo stožáru
  • vichřice, krupobití
  • zemětřesení
  • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí

Kromě pojištění rodinného domu a pojištění bytu je možné pojistit také rekreační nemovitosti (chatu, chalupu), včetně stavebních součástí. Mimo samotný rekreační objekt lze pojistit i vedlejší stavby na stejném pozemku – plot, kůlnu, garáž, studnu, bazén, dále např. skleníky. Pojistka může zahrnovat i movité věci, které náleží k rekreační domácnosti, jako např. zahradní a údržbová technika.

Kalkulačka

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


Vše na téma nemovitosti. Vše co potřebujete vykalkulovat je k dispozici na kalkulačka.eu

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI